Wat is B-vca?

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). De training Basisveiligheid (B-VCA) is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers.

Basis Veiligheid VCA (ook wel bekend als VCA 1 of vca basis)
Met het B VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door SSVV en VCA infra.  Het examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. U bent geslaagd als u minimaal 28 vragen goed hebt beantwoord. U ontvangt dan het VCA pasje en B VCA diploma dat 10 jaar geldig is