Wat is GS?

GS staat voor Gevaarlijke Stoffen. Voor iedereen die zich bezighoudt met het opslaan of transporteren van gevaarlijke stoffen. Er wordt gewerkt met stoffen die voor verschillende soorten gevaar kunnen zorgen, waaronder:

  • Fysisch- chemisch gevaar
  • Gezondheidsgevaar
  • Milieugevaar

Voor medewerkers die werkzaamheden met gevaarlijke stoffen uitvoeren, is het belangrijk om veilig te werk te gaan. Hiermee helpt u of uw werknemers zich bewust te worden van mogelijke gevaren. Door kennis te hebben over de verpakkingen, het transporteren en het opslaan van een gevaarlijke stof kunnen bestaande gevaren gereduceerd of volledig uitgesloten worden.

Wanneer u de cursus Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen heeft doorlopen, kunt u er voor kiezen om bij De Cursusmakelaar het examen af te nemen.